Uitnodiging om te Besin

As gemeente glo ons dat ons primêre doel is om die Here lief te hê met ons hele hart, siel, krag en verstand en ons naaste soos onsself. Om in ‘n verhouding met die Here te staan is die uitnodiging om te Besin. Hierdie uitnodiging nooi ons om vriendskap met God te bou. As dit nie was vir Jesus wat self gesê het, “Ek noem julle nie meer slawe nie, maar vriende” sou dit belaglik gewees het om te dink dat ons in ‘n vriendskap met God kan staan. As gemeente glo ons dat hierdie Besinning op verskillende maniere uitgeleef word. Op Sondae aanbid ons saam in die erediens en bou ons verhouding met die Here deur die liturgie van aanbidding en Woord verkondiging. Ons vier ook die sakramente saam.

Ons groei ook in ons interaksie met God deur die beoefening van geestelike dissiplines. Hierdeur maak ons spasie vir God se Gees om ons te vorm na die beeld van Jesus. Hierdie interkasie met God word gebou saam met ander gelowiges maar ook in ons eie gebedslewe. Ons ontwikkel weeklikse materiaal om groepe en individue te help met hulle geestelike vorming.

Soms nooi ons ook gemeentelede om spasies van afsondering in hulle lewens te skep. Party mense noem dit ‘n retreat, ons verwys soms na dit as ‘n oomblik van stilte. Op hierdie bladsy sal jy verskillende hulpmiddels kry wat jou kan help om te Besin.

Gebedsmateriaal – Oktober

Gebedsmateriaal : Oktober Ons is opgewonde om die gebedsmateriaal vir Oktober bekend te stel. Ons sal dié materiaal daagliks WhatsApp. As jy dit wil ontvang, registreer asb met hierdie skakel.   Dit kan ook hier afgelaai word.     Die tema vir ons...

Almero Welgemoed – Jesus in die bad

Tydens ons segment, "Ons is FGK" het Almero Welgemoed die lied "Jesus in die bad" gesing. Die lied is verfilm in ons erediensspasie. Dit sluit mooi aan by die preek wat oor Eksodus 16 gehandel het (Jy kan die preek hier kyk).   Hier is 'n video van die lied. Die...

Lidmaat databasis

Ons is besig om die gemeente se databasis op datum te bring. Vul asseblief die vorm op hierdie bladsy in vir volwassenes. Daar is ook 'n bladsy vir die kinders se inligting.

Gebedsmateriaal – Lente

Gebedsmateriaal : September Ons is opgewonde om die gebedsmateriaal vir September bekend te stel. Ons sal dié materiaal daagliks WhatsApp. Dit kan ook hier afgelaai word.  SKRYF 'N GEBED   Luister na die John O'Donohue gebed hierbo en lees die openingswoorde...

Gemeenteraad kenmerke

Wat is die eienskappe van 'n Gemeenteraadslid? Wat is die kenmerke van iemand wat op die Gemeenteraad dien? Hier is ‘n kombinasie van Bybeltekste en formuliere van die NG Kerk wat kan help om iemand te nomineer en ook gebruik kan word deur die huidige lede om hulself...

KAtegese en tieners

Kliek hier

LAai die materiaal af

Kliek hier

Luister na preke

Kliek hier
Share This