Waardes vir kinders

Behoort, Besin, Covid-19

Waardes en ons kinders

Die inperkingstyd gee vir ouers die geleentheid om sekere gesprekke met ons kinders te hê waarvoor daar soms nie genoeg tyd is nie. Ons het al voorheen na emosies gekyk. Watter gesprekke kan ons nog met ons kinders voer wat waardevol is? Dalk kan waardes ons help!

Santie Thomas is een van ons gemeentelede. Sy is ‘n  Maatskaplike werker in privaatpraktyk en ook ‘n spelterapeut.  Sy is die laaste paar jaar ook betrokke by Fontainebleau Laerskool waar sy saam met ‘n kollega  ‘n program aanbied vir die skool om ‘n vasgstelde aantal waardes vas te lê as deel van die skool se kultuur om sodoende almal se gedrag en optrede teenoor mekaar positief te probeer beïnvloed.

Die waardes waarop sy die skool help fokus is:

  1. Respek
  2. Verantwoordelikheid
  3. Volharding
  4. Geduld
  5. Empatie

Santie sê,

Waardes gaan oor wie jy is as mens en wat jy gee aan ander. Waardes is die basiese reëls of standaarde waarvolgens elke mens sy lewe inrig. En dit is op die ou einde wat jou karakter bepaal.

In hierdie onderhoud vertel Santie oor die projek en gee praktiese advies vir ouers oor hierdie waardes gedurende die inperkingstyd.

Sy sê onder andere dat ons dalk as gesinne kan dink oor hoe ons sal wil hê ons gesin moet funksioneer:

– Ons kry dalk tyd om te wonder oor wat dit is wat regtig belangrik is. Wie ons as gesin is en wat ons gee aan ander?
– Hierdie tyd leer ons baie van geduld: Dit leer ons om verantwoordelik op te tree itv van sosiale veiligheid ter wille daarvan om lewens te spaar.
– Dit leer ons om Empatie te hê met ander wat saam met ons in die huis is. Te probeer verstaan hoe ander voel en hoe ander dink.
– Dit leer ons baie van Volharding – om aan te hou en moed te hou en planne te maak.

Jy is welkom om Santie hier te epos.

Luister hier na die onderhoud:

Hoe verskil ons van mekaar?

Hoe verskil ons van mekaar?

Hoe verskil ons van mekaar?   Volgelinge van Jesus kom partymaal tot verskillende gevolgtrekkings oor wat reg en verkeerd is. Een van die gedeeltes in die Bybel wat ons help om met hierdie realiteit te werk is Romeine 14:1-12. In 'n onlangse preek en Bybelstudie...

read more
Gemeenteraad kenmerke

Gemeenteraad kenmerke

Wat is die eienskappe van 'n Gemeenteraadslid? Wat is die kenmerke van iemand wat op die Gemeenteraad dien? Hier is ‘n kombinasie van Bybeltekste en formuliere van die NG Kerk wat kan help om iemand te nomineer en ook gebruik kan word deur die huidige lede om hulself...

read more
(Hoe) Kan ek verander?

(Hoe) Kan ek verander?

Verandering is 'n proses In 'n bekende Bob Newhart video kom vra 'n persoon hulp oor 'n vrees wat sy het. Hier is die snaakse video daaroor. Stop it! Hoeveel keer het jy al vir jouself gesê, "Ek gaan net...

read more
Beperkte inperking

Beperkte inperking

Beperkte Inperking Gemeentelede sal bly wees om te verneem dat FGK ’n Covid-19 Taakspan gestig het wat sake op ons perseel met oordeel bestuur. Sommige van ons huurders en gevolglik ons personeel is weer op die perseel. Gemeentelede moet asseblief nie kuier of kom...

read more
Toegangsroetes tot Veerkragtigheid (resilience)

Toegangsroetes tot Veerkragtigheid (resilience)

Dis warm, dis ongemaklik, dis seer. Daar’s vonke, vuur en ’n gedurige gekap: die oorverdowende geraas van staal op staal. Ons word eers in ’n vuur gloeiend warm gemaak en dan weer in yskoue water gedompel; daar’s ’n gesuis van stoom. Maar met elke warm-en-koudmaak...

read more
Trauma en hoe om daar vir mekaar te wees

Trauma en hoe om daar vir mekaar te wees

In hierdie tyd gesels die Sielkundige Lollie Smith oor ons ervarings in Covid-19. Sy bespreek dat ons tans almal deur trauma gaan en dat dit ons gedrag wat sy as goggas beskryf na vore laat kom. Sy help ons ook om te dink hoe ons vir mekaar goed kan wees in hierdie...

read more
Share This