Die uitnodiging om te Besin is die uitnodiging om te leer om interaksie met God te ontwikkel. Hierdie interaksie word op verskillende maniere beskryf. Sommige mense noem dit geestelike formasie, ander beskryf dit as die beoefening van geestelike dissiplines. Ons hou van die term vriendskap, daarom ontwikkel ons materiaal wat jou help om daagliks na God te luister en as volgeling van Jesus te groei.

Die uitnodiging om te Behoort leer ons om saam met ander gelowiges tyd te spandeer. Alhoewel geloof persoonlik is, is dit nie privaat nie. Daarom kom ons as gelowiges bymekaar vir gesprekke (soos preke of kleingroepe) op ‘n weeklikse basis. Ons saam wees beteken natuurlik ook dat ons die hoë – en laagtepunte van ons lewens saam vier. Ons behoort aan mekaar as lede van die liggaam van Christus.

Die uitnodiging om te Beweeg leer ons om God se liefde vir almal uit te leef en dat ons deelneem aan God se roeping om die wêreld ’n beter plek te maak. Ons werk nou saam met die organisasie Betereinders, spesifiek ten opsigte van rekonsiliasie en restitusie. Elke volgeling van Jesus soek die koninkryk en geregtigheid in Suid Afrika. As geloofsgemeenskap bestaan ons nie net vir onsself nie, ons word toegerus om te beweeg na ander.

Hoe verskil ons van mekaar?

Hoe verskil ons van mekaar?

Hoe verskil ons van mekaar?   Volgelinge van Jesus kom partymaal tot verskillende gevolgtrekkings oor wat reg en verkeerd is. Een van die gedeeltes in die Bybel wat ons help om met hierdie realiteit te werk is Romeine 14:1-12. In 'n onlangse preek en Bybelstudie...

read more

In hierdie tyd van Covid-19 staan die kerk van Jesus voor die geleentheid om opnuut te ontdek wat kerkwees beteken.Ons glo dat hierdie uitdagende tye ons ’n geleentheid bied om nie minder nie, maar meer kerk te wees. Volg gerus hierdie skakel vir hulpmiddels wat jou kan help om as dissipel van Jesus ook in hierdie tyd te leef. Die preke kan hier gekry word en die Pastorale boodskappe hier. Klik hier vir die Regering se webblad met inligting oor Covid-19.

As jy die kerkgebou wil besoek is daar spesifieke stappe wat gevolg moet word.

 

Eredienstye

Ons kom 9:00 bymekaar  vir ons erediens. Bespreek jou plek hier. Ons saai ons eredienste 9:00am uit op die gemeente se Facebook en YouTube bladsye. Dit kom ook later in die dag onder die Preke afdeling

 

Kategese:

Terwyl ons nog nie in groepe bymekaar kan kom nie, is dit vir ons belangrik om steeds aktief besig te wees met ons Kategese proses.

Daarom stuur ons weekliks die Kategese les (voorskool tot gr.7) wat op die Sondag sou plaasvind, via WhatsApp vir ouers op ‘n Sondag.

Ons gaan voort met tieners via ‘n WhatsApp groep, Instagram account en weeklikse Zoom gesels na ‘n erediens op ‘n Sondag oggend 10h.

Indien jy die Kategese kommunikasie wil ontvang kan jy gerus ‘n E-pos stuur aan jeug@fgk.co.za. Ons sal jou lei in die proses om in te skakel.

Adres

In hierdie merkwaardige tye is die kerk se adres versprei deur die hele dorp. Hier is ‘n mooi verduideliking hiervan:

Tydens Vlak 1 sal die kerkkantoor sop Dinsdae vanaf 09:00-13:00 beman word.

Ons versoek dat ‘n besoek aan die kerkkantoor slegs sal geskied indien ander kommunikasie kanale nie vir u die nodige inligting of ondersteuning kan bied nie.

Kontak gerus die kerkkantoor met ‘n WhatsApp boodskap by 0741499507 (die foon word aktief tussen 09:00-13:00 gemonitor – *Let well dat die landlyn nie tans beman word nie.)

U kan ook die kerkantoor per epos kontak by office@fgk.co.za

Indien u ‘n pastorale gesprek benodig kan afsprake deur die kerkantoor per WhatsApp of Epos gemaak word.

Ons perseel is op die hoek van 4de Straat Noord en Rabie Straat in Fontainebelau.

Tel: 074 149 9507

 

FGK Bankbesonderhede:

Naam: Fontainebleau Gemeenskapskerk

Bank: Absa

Tipe: Tjek

Rek nr: 170580109

Tak: 632005

Share This