Die uitnodiging om te Besin is die uitnodiging om te leer om interaksie met God te ontwikkel. Hierdie interaksie word op verskillende maniere beskryf. Sommige mense noem dit geestelike formasie, ander beskryf dit as die beoefening van geestelike dissiplines. Ons hou van die term vriendskap, daarom ontwikkel ons materiaal wat jou help om daagliks na God te luister en as volgeling van Jesus te groei.

Die uitnodiging om te Behoort leer ons om saam met ander gelowiges tyd te spandeer. Alhoewel geloof persoonlik is, is dit nie privaat nie. Daarom kom ons as gelowiges bymekaar vir gesprekke (soos preke of kleingroepe) op ‘n weeklikse basis. Ons saam wees beteken natuurlik ook dat ons die hoë – en laagtepunte van ons lewens saam vier. Ons behoort aan mekaar as lede van die liggaam van Christus.

Die uitnodiging om te Beweeg leer ons om God se liefde vir almal uit te leef en dat ons deelneem aan God se roeping om die wêreld ’n beter plek te maak. Ons werk nou saam met die organisasie Betereinders, spesifiek ten opsigte van rekonsiliasie en restitusie. Elke volgeling van Jesus soek die koninkryk en geregtigheid in Suid Afrika. As geloofsgemeenskap bestaan ons nie net vir onsself nie, ons word toegerus om te beweeg na ander.

In hierdie tyd van Covid-19 staan die kerk van Jesus voor die geleentheid om opnuut te ontdek wat kerkwees beteken.Ons glo dat hierdie uitdagende tye ons ’n geleentheid bied om nie minder nie, maar meer kerk te wees. Volg gerus hierdie skakel vir hulpmiddels wat jou kan help om as dissipel van Jesus ook in hierdie tyd te leef. Die preke kan hier gekry word en die Pastorale boodskappe hier. Klik hier vir die Regering se webblad met inligting oor Covid-19.

As jy die kerkgebou wil besoek is daar spesifieke stappe wat gevolg moet word.

 

Tussen die Vlamme

Tussen die Vlamme

Julie 2021 sal onthou word as die maand toe ’n voormalige president tronk toe is en wanorde uitgebreek het. Dit was krisis op  krisis vir ’n land wat reeds met die derde vlaag van Covid-19, armoede en ekonomiese stres stoei.  Die #ZumaUnrest was ’n mengelmoes van...

Voorbrand

Voorbrand

In die week van 11 Julie is ons land tot stilstand geruk deur die geweld en onluste. As leraars het ons die gemeente gevra om die antieke dissipline van klaag te beofen. Die gemeente se klaagliedere kan hier gelees word Klaag gaan egter nie net oor persoonlike gebed...

POPI wetgewing en FGK

POPI wetgewing en FGK

Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting – Wet no 4 van 2013 Protection of Personal Information Act. Geliefde Lidmaat Sedert u lidmaat geword het van Fontainebleau Gemeenskapskerk het u aan ons persoonlike inligting verskaf ten einde: ‘n Lidmaatregister by te hou...

Eredienstye

Ons is tans op Vlak 1 wat beteken dat ons  fisiese eredienste 9:00 plaasvind, die dienste saai ook op die gemeente se Facebook en YouTube bladsye uit. Dit kom ook later in die dag onder die Preke afdeling. Ons stuur weekliks die skakel om te bespreek vir die diens per WhatsApp uit. 

Kategese:

Die kategese vir 2021 is besig met ons vierde kwartaal. Terwyl ons nog nie in groepe bymekaar kan kom nie, is dit vir ons belangrik om steeds aktief besig te wees met ons Kategese proses.

Daarom stuur ons weekliks die Kategese les (voorskool tot gr.7) wat op die Sondag sou plaasvind, via WhatsApp vir ouers op ‘n Sondag.

Ons is baie opgewonde vir ons tienerbediening hierdie jaar. Ons het in Januarie vir Raynhardt van Staden aangestel as jeugwerker en sien uit na ‘n jaar vol avonture.

Indien jy die Kategese kommunikasie wil ontvang kan jy gerus ‘n E-pos stuur aan jeug@fgk.co.za. Ons sal jou lei in die proses om in te skakel.

Adres

In hierdie merkwaardige tye is die kerk se adres versprei deur die hele dorp. Hier is ‘n mooi verduideliking hiervan:

Die kerkkantoor is tydens hierdie Vlak 1 in die oggende van 9:00 tot 13:00 oop. Vir noodgevalle kontak die gemeente se WhatsApp nommer waar die predikant wat op diens is se details verkry kan word.

Ons versoek dat ‘n besoek aan die kerkkantoor slegs sal geskied indien ander kommunikasie kanale nie vir u die nodige inligting of ondersteuning kan bied nie.

Kontak gerus die kerkkantoor met ‘n WhatsApp boodskap by 074 6824636 (die foon word aktief tussen 09:00-13:00 gemonitor .)

U kan ook die kerkantoor per epos kontak by office@fgk.co.za

Indien u ‘n pastorale gesprek benodig kan afsprake deur die kerkantoor per WhatsApp of Epos gemaak word.

Ons perseel is op die hoek van 4de Straat Noord en Rabie Straat in Fontainebelau.

Tel: 074 6824636

 

FGK Bankbesonderhede:

Naam: Fontainebleau Gemeenskapskerk

Bank: Absa

Tipe: Tjek

Rek nr: 170580109

Tak: 632005

 

Share This